Aktualności
PL EN
 
Galeria
Żubry a baza paliw w Leśnej

Jak donoszą media, w miejscowości Leśna (gmina Narewka) planowana jest budowa dużej bazy paliw. Obszar przeznaczony pod tę inwestycję to 25 ha, na którym zostanie zlokalizowane co najmniej 20 zbiorników - największe o pojemności 5 tysięcy m3. Pomysł na tego typu inwestycję na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z Puszczą Białowieską – ostatnim pierwotnym lasem Europy - budzi duże obawy przyrodników, naukowców, a także lokalnej ludności, która wiąże swoją przyszłość z rozwojem turystyki w tym regionie.
Jak wynika z badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Badania Ssaków PAN, obszar gdzie planowana jest budowa bazy paliw znajduję się w zasięgu areału co najmniej dwóch stad żubrów, które bytują na tym terenie od kilkunastu lat. Są to też miejsca częstych migracji żubrów ze zwartego kompleksu lasów Puszczy Białowieskiej. Urozmaicony krajobraz w okolicach Leśnej, na który składa się mozaika różnych środowisk - łąk, podmokłych lasów, pól, nieużytków rolnych - stanowi idealne środowisko dla żubrów. Bardzo łatwo znaleźć im tam miejsca zarówno do odpoczynku jak i żerowania. Jak wskazują lokalizacje dwóch samic wyposażonych w obroże GPS oraz obserwacje stad, żubry bytują w tym terenie od późnej jesieni do wiosny, a często też latem. Dla miejscowej ludności stały się one stałym elementem krajobrazu i cieszą się dużą sympatią. Od 2006 roku w tym obszarze prowadzone są działania związane z ochroną żubra w ramach projektu LIFE „Kraina Żubra”
Tereny w okolicach Leśnej mogą w przyszłości stać się przyczółkiem do dalszego rozprzestrzenienia się żubrów na północ w kierunku Puszczy Knyszyńskiej. Budowa ogromnej bazy paliw, wzmożony ruch oraz cała infrastruktura z tym związana może niestety przynieść nieodwracalne skutki nie tylko dla żubrów, ale także dla całej przyrody w tym regionie.

Materiały prasowe:
artykuł w Gazecie Współczesnej
audycja w Radiu Białystok
Obiektyw TVP Białystok

Lokalizacje stada żubrów w okresie marzec 2007-marzec 2008 w rejonie wsi Leśna (gm. Narewka)
[plik w formacie pdf do pobrania]

 


 

 

Okolice wsi Leśna


 

 Grupy żubrów zimą w rejonie Leśnej
Obserwacje żubrów


 

Grupy żubrów w sezonie letnim (okolice Leśnej)

Tekst:
Tomasz Kamiński
Zdjęcia:
Tomasz Kamiński,
Rafał Kowalczyk

 
 
Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net