Aktualności
PL EN
 
Galeria
Spotkania z uczniami - żubrowe lekcje

W ramach Projektu LIFE Kraina Żubra Fundacja Zielone Płuca Polski przeprowadza szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin objętych projektem.
Celem tych szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy o zagrożonym gatunku oraz poinformowanie o celach i działaniach projektu, jego potencjalnych wynikach i możliwościach, jakie stwarza.
Dotychczas Fundacja przeprowadziła spotkania w szkołach w Gródku, Narwi, Narewce, Czyżach, Michałowie, Czeremsze i w Hajnówce.
4 lutego 2008, Michałowo4 marca 2008, Czeremcha
Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net