Aktualności
PL EN
 
Galeria
Nowe miejsca dokarmiania dla żubrów już gotowe

W tym roku w ramach realizacji działania D6 – „Dzierżawa łąk” Białowieski Park Narodowy, zakontraktował prawie 60 ha łąk sąsiadujących z Puszczą Białowieską. Rolnicy, wzorem ubiegłych lat mają za zadanie przygotowanie łąki (m.in. nawożenie w celu uzyskania lepszej jakości trawy), dostarczenie siana do zimowego dokarmiania (czy to w stogach, czy też w brogach) oraz utrzymanie porządku na miejscu dokarmiania. Tam, gdzie żubry przebywają regularnie od kilku lat możliwe jest wybudowanie brogu i składowanie większej ilości siana, zabezpieczającej zimowe dokarmianie. W tym roku wybudowaliśmy 4 brogi – przedstawiamy poniżej zdjęcia z odbioru prac.
Działanie to cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych rolników i właścicieli łąk.
 

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net