Sieć Żubrowa
PL EN
Wprowadzenie


 

Puszcza Białowieska to miejsce, gdzie żubr nizinny (Bison bonasus bonasus) najdłużej przetrwał w stanie dzikim. Jednak gwałtowny spadek liczebność w czasie I wojny światowej (głównie z powodu kłusownictwa) doprowadził do zagłady populacji w Puszczy Białowieskiej w 1919 roku. 10 lat później z inicjatywy polskich uczonych rozpoczęto w Puszczy Białowieskiej restytucję gatunku w hodowli zamkniętej, na bazie osobników, które przetrwały w ogrodach zoologicznych i ośrodkach hodowli. . W 1952 roku rozpoczęto wypuszczanie żubrów na wolność. Żubry z Białowieży przewożono też do innych miejsc w kraju i Europie w celu tworzenia zamknietych i wolno-żyjących stad żubrów.

 

Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje największe stado żubrów nizinnych na świecie, liczące ponad 800 osobników (458 żubrów w polskiej części i 365 w białoruskiej części Puszczy), co stanowi ponad 30% dziko żyjących żubrów na świecie. Żubry białowieskie odegrały znaczącą rolę w restytucji i ochronie gatunku w innych krajach Europy. Od początku restytucji żubry są też obiektem licznych badań z zakresu biologii, etologii i ekologii. Badania te były prowadzone głównie przez pracowników Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym. Tutaj też wydawana jest Księga Rodowodowa Żubrów. Dlatego Białowieża wydaje się być najwłaściwszym miejscem do utworzenia punktu kontaktowego wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem badań nad żubrem, wymianą osiągnięć naukowych i tworzeniem wspólnych projektów badawczych. Celem Sieci Żubrowej jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń między osobami zajmujących się badaniami i ochroną żubrów, inicjowanie wymiany zagranicznej i upowszechnienie wiedzy o żubrze. Na stronie internetowej Sieci Żubrowej zamieszczono informacje o głównych kierunkach badań naukowych prowadzonych nad żubrem, aktualizowaną corocznie listę ważniejszych publikacji naukowych dotyczących żubra, listę członków Sieci wraz z dziedziną zainteresowań i adresem, a także informację o aktualnych konferencjach naukowych dotyczących żubra.

Więcej informacji o historii, ochronie, restytucji i ekologii żubra można znaleźć w opracowaniach:

 

Pucek Z. (ed.); Pucek Z., Belousova I.P., Krasińska M., Krasiński Z.A. and Olech W. 2004. European bison. Status survey and conservation action plan. IUCN/SSC Bison Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Krasińska M., Krasiński Z.A. 2004. Żubr. Monografia Przyrodnicza

Krasińska M., Krasiński Z.A. 2007. European bison. The Nature Monograph. Zakład badania Ssaków PAN, Białowieża.

Krasińska M., Krasiński Z.A.2008. Der Wisent.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Sieci Żubrowej prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie go na podany poniżej adres: bison@zbs.bialowieza.pl lub:

Zakład Badania Ssaków PAN,
17-230 Białowieża
„Sieć Żubrowa”.

Zapraszamy do przesyłania nam uwag dotyczących treści strony internetowej Korespondencję we wszystkich sprawach związanych z Siecią Żubrową prosimy kierować na adres: rkowal@zbs.bialowieza.pl

Popularne wiadomości o żubrach można tez znaleźć na innych stronach internetowych:

www.krainazubra.pl

www.zubr-zubrom.pl

www.zubry.com.pl

www.bpn.com.pl

www.smz.waw.pl

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net