Aktualności
PL EN
 
Galeria
Pierwsze seminarium dla nauczycieli

Pierwsze seminarium skierowane do nauczycieli odbyło się 19 października 2007. Wzięło w nich udział 16 przedstawicieli szkół z całego regionu – z Hajnówki, Narewki, Bociek, Białowieży, Siemichocz, Nowokornina, Dubicz Cerkiewnych, Narwi i Kleszczel.
Seminarium podzielone zostało na wykłady teoretyczne dotyczące historii żubra, jego restytucji, ekologii, biologii i zachowania oraz na część praktyczną – były to zajęcia terenowe w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, które skupiły się na takich zagadnieniach jak rozpoznawanie płci, wieku i tropów żubra. Część zajęć praktycznych została poświęcona zajęciom metodycznym i przygotowywała nauczycieli do pracy z uczniami na konkretnych materiałach dydaktycznych.
Seminaria były prowadzone przez specjalistów. Wykład o żubrze przeprowadził dr Rafał Kowalczyk, zajęcia terenowe przeprowadziła dr Katarzyna Daleszczyk – pracownicy Zakładu Badania Ssaków PAN i Białowieskiego Parku Narodowego, od wielu lat zajmujący się pracą badawczą nad żubrami.
Zajęcia metodyczne prowadziły Grażyna Kowalczyk oraz Hanna Schmidt z działającego przy BPN Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Dzięki „żubrzym” lekcjom, najmłodsza część lokalnej społeczności powinna, oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności na temat samego gatunku, wykształcić przekonanie o potrzebie ochrony przyrody, uświadomić sobie problemy wynikające z bliskiej obecności żubrów w otoczeniu człowieka oraz poznać sposoby zapobiegania tym problemom.
Kolejne seminarium odbędzie się w październiku 2008. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: krainazubra@zbs.bialowieza.pl. Ilość miejsc ograniczona.

W trakcie wykładów


Zajęcia terenowe


Zajęcia metodyczne
Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net