Aktualności
PL EN
 
Galeria
Konsultacje społeczne trwają

    Od jesieni 2007 roku Fundacja Zielone Płuca Polski realizuje cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin objętych działaniami projektu.
W dniach 27-28 października 2007 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce odbyło się pierwsze ze spotkań konsultacyjnych z cyklu ,,Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej’’. Jako pierwsi w konsultacjach wzięli udział mieszkańcy Gminy Gródek. Głównym celem spotkań było przedstawienie i przybliżenie liderom lokalnej społeczności wiedzy dotyczącej egzystencji żubrów, jak również dostarczenie informacji o celach i działaniach projektu oraz zebranie opinii i propozycji. W trakcie spotkań zostało wygłoszonych wiele interesujących wykładów.
    Prof. Bogumiła Jędrzejewska z Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk przedstawiła biologię oraz najświeższe osiągnięcia z dziedziny hodowli i ochrony żubrów. Jej przejrzysta prezentacja i szereg cennych informacji pomogło w zrozumieniu wielu nurtujących pytań. Czesław Okołów zaprezentował film pt. ,,Rok w Puszczy" dotyczący życia, zasobów przyrodniczych oraz ogólnego stanu Puszczy Białowieskiej ze szczególnym uwzględnieniem bytujących tam żubrów oraz współoddziaływania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Zaś spotkanie z Jerzym Ługowojem z Nadleśnictwa Browsk upłynęło pod znakiem głębokich przemyśleń na temat potrzeby tworzenia korytarzy ekologicznych, w szczególności utworzenia ich na obszarze północno - wschodniej Polski w celu swobodnego przemieszczania się żubrów pozostających na wolności. O bliskich spotkaniach z żubrami oraz o sposobach ich odławiania i opieki opowiedzieli pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego – Jerzy Dackiewicz i Aleksander Waszkiewicz, którzy w żartobliwy sposób podzielili się z gośćmi praktyczna wiedzą o sposobach postępowania z przypadkowo napotkanymi żubrami. Referaty w trakcie kolejnych spotkań wygłosili również Krzysztof Wolfram z Fundacji Zielone Płuca Polski, dr Katarzyna Daleszczyk z Białowieskiego Parku Narodowego oraz dr Rafał Kowalczyk z Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk z Białowieży.
    Program realizowany w terenie, w Puszczy Białowieskiej, był starannie przygotowywany przez pracowników z Białowieskiego Parku Narodowego, dzięki czemu każda z grup mogła liczyć na spotkanie ze stadem żubrów żyjących na wolności. Równie ważnym elementem programu były wyprawy do Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego oraz do Muzeum Przyrodniczo - Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego.
    Dotychczas odbyło się 10 spotkań. W każdym z nich uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Uczestniczyli w nich burmistrzowie, wójtowie poszczególnych gmin, pracownicy Urzędów Gmin, nauczyciele przedstawiciele lokalnych Domów Kultury, radni, sołtysi, pracownicy Straży Granicznej, reprezentanci prasy lokalnej oraz organizacji pozarządowych.
Gródek, 25-26 października 2007
Michałowo, 25-26 października 2007Narewka, 6-7 listopada 2007Narew, 15-16 listopada 2007Orla, 13-14 grudnia 2007

Białowieża, 17-18 grudnia 2007

Czyże, 17-18 stycznia 2008Czeremcha, 7-8 lutego 2008

Kleszczele, 21-22 lutego 2008Hajnówka, 6-7 marca 2008Dubicze Cerkiewne, 27-28 marca 2008


(na podst. www.fzpp.pl)
Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net