Aktualności
PL EN
 
Galeria
Dieta żubrowa

Pracownicy Zakładu Badania Ssaków PAN rozpoczęli badania, mające na celu przeanalizowanie diety żubrów w Puszczy Białowieskiej oraz ich oddziaływania na gatunki drzewiaste. Badania finansowane są z projektu badawczego MNiSW nr N N304 253435. Pierwszy etap badań obejmuje genetyczną i mikroskopową analizę składu diety tego dużego roślinożercy na podstawie próbek odchodów zebranych w różnych częściach Puszczy i sezonach.  Szczątki roślin zjedzonych przez żubry są rozpoznawane na podstawie ich profili genetycznych (analizy genetyczne) bądź na podstawie unikalnego kształtu komórek epidermy (skórki) liści (analizy mikroskopowe).  Przygotowywane też są referencyjne bazy roślin - ze zgromadzonego i dokładnie oznaczonego materiału roślinnego, pobierane są próbki genetyczne oraz wykonywane są preparaty mikroskopowe epidermy. Wpływ żubrów na las jest też oceniany na ścieżkach żerowania osobników noszących obroże telemetryczne. Nasi pracownicy notują gatunki zjadanych roślin oraz oceniają procent i gatunki uszkadzanych drzewek. Dzięki tym badaniom możliwe będzie poznanie gatunków roślin zjadanych przez żubry w różnych sezonach roku, a w szczególności gatunków drzew i krzewów, co może mieć znaczenie dla gospodarki leśnej.  Z wstępnych obserwacji wiemy, że żubry zjadają się pokrzywą, różnymi gatunkami traw oraz maliną, a lista zjadanych roślin liczy kilkaset gatunków.


  
Pobór próbek do badań


Pomiar dostępności biomasy oraz oznaczanie gatunków roślin


 
Ślady żerowania żubrów


Gniazdo zrębowe oraz żubr żerujący wśród bujnej roślinnościPrace laboratoryjne - przygotowywanie preparatów mikroskopowych

 

Wybrane preparaty mikroskopowe: Gajowiec żółty, Jaskier ostry, Gwiazdnica wielkokwiatowa i Turzyca palczasta


Tekst:
Tomasz Kamiński
Zdjęcia:
Emilia Hofman, Rafał Kowalczyk, Tomasz Kamiński

2009-07-22

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net