Aktualności
PL EN
 
Galeria
Żubr litewski w wiekach średnich

Mamy przyjemność zaprezentować artykuł autorstwa prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej i dr. Tomasza Samojlika (ZBS PAN) "Żubr litewski w wiekach średnich", będący pierwszą częścią cyklu "Historia ochrony żubra w Rzeczypospolitej". Powszechnie uznaje się fakt, że przetrwanie żubrów w Puszczy Białowieskiej do początku XX wieku nie było szczęśliwym przypadkiem, ale wynikiem kilkusetletniej ochrony tego zwierzęcia, jako szczególnego obiektu łowów: najpierw książąt litewskich, następnie królów Rzeczypospolitej, a wreszcie – pod zaborami – carów rosyjskich. Jednak to potoczne stwierdzenie rodzi więcej pytań i wątpliwości niż daje wyjaśnień. Jeśli bowiem żubr był tak usilnie chroniony w całym Wielkim Księstwie Litewskim, dlaczego wyginął wszędzie poza Puszczą Białowieską? Cóż takiego zapewniała żubrom ta Puszcza i co szczególnego było w jej historii, że żubry przeżyły tu do XX stulecia?

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net