Projekt Life
PL EN
DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE  (Preventive activities)


D.2: Ochrona obszarów rolniczych dotkniętych oddziaływaniem żubra oraz kontrola osobników powodujących szkody

Żubr może powodować szkody w uprawach rolnych i pomimo wypłacanych odszkodowań, wywołuje to negatywne reakcje rolników. Takie przypadki są szeroko nagłaśniane przez media i chociaż nie zdarzają się one często, to społeczeństwo postrzega je jako znaczący problem. Działania ochronne podjęte na obszarach narażonych na negatywne oddziaływanie żubrów mają za zadanie zapobiec szkodom lub zredukować ich rozmiar. 

Na obszarach rolniczych, na których żubry regularnie powodują szkody, są stosowane środki chroniące uprawy takie jak pastuchy elektryczne, drewniane ogrodzenia i itp. Ponadto agresywne lub nie wykazujące strachu wobec człowieka zwierzęta, mogą być uśpione i przetransportowane w głąb Puszczy Białowieskiej.

Celem tego działania jest wyeliminowanie najistotniejszych obaw mieszkańców regionu związanych z obecnością żubra w Puszczy Białowieskiej i jej sąsiedztwie. Ważne jest, aby lokalna społeczność dostrzegła korzyści płynące z obecności żubra, która znacznie  podnosi walory turystyczne regionu, zachęcając tym samych turystów do odwiedzania Puszczy Białowieskiej i jej okolic. 


D.6: Dzierżawa łąk przeznaczonych dla żubrów

Szczególnie uczęszczane przez żubry łąki są objmowane systemem kontraktowania łąk. Wybrani rolnicy odpłatnie zbudują na swoich użytkach rolnych paśniki dla żubrów i zapewnią im siano zimą. Rozmowy z rolnikami przeprowadzone w 2005 r. potwierdziły, że wśród lokalnej społeczności istnieje pozytywny stosunek do powyższej idei i wielu rolników wyraziło swoje zainteresowanie udziałem w projekcie. Przewiduje się, iż system obejmie 50 ha zakontraktowanych łąk.

System ten nie tylko poprawia postrzeganie obecności żubra przez lokalną społeczność, ale również angażuje ją w praktyczne działania na rzecz ochrony żubra. Wprowadzenie kontraktowania łąk oraz ochrona użytków rolnych może powstrzymać ewentualne protesty lokalnej społeczności i negatywny oddźwięk medialny, będący następstwem pojawiających się konfliktów.Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net