Projekt Life
PL EN
Działania projektu koncentrują się wokół następujących priorytetów: 
  1. Poprawienie dostępności pożywienia i wody dla żubra (rekultywacja łąk, wzbogacenie bazy pokarmowej o gatunki preferowane przez żubra, tworzenie małych oczek wodnych i miejsc dokarmiania, etc.)
  2. Określenie lokalizacji korytarzy ekologicznych i ich zabezpieczenie oraz zachęcenie żubrów do wykorzystania z korytarzy podczas ich migracji
  3. Podnoszenie akceptacji gatunku wśród lokalnej społeczności.Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net