Projekt Life
PL EN

Kraina Żubra na liście najlepszych projektów LIFE Komisji Europejskiej.


Projekt LIFE „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra” realizowany w latach 2006-2010 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Białowieski Park Narodowy, Fundację Zielone Płuca Polski oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z 3 nadleśnictwami: Białowieżą, Browskiem i Hajnówką znalazł się wśród 13 najlepszych projektów, wyłonionych przez Komisję Europejską z ponad 200 projektów, których realizację rozpoczęto w okresie 2004-2006. 

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji żubra w regionie Puszczy Białowieskiej oraz wdrożenie bądź rozpoczęcie działań, które zapewnią długoterminową ochronę i zachowanie tego gatunku. Wyznaczenie i wdrożenie korytarzy ekologicznych, budowa paśników i wodopojów oraz rekultywacja łąk śródleśnych, szeroko zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna to przykłady zrealizowanych działań, które umożliwiły zwiększenie zasięgu występowania żubrów oraz wzmocniły społeczną akceptację gatunku w regionie. Kilka zadań, w tym dzierżawa łąk od rolników na potrzeby bytowania żubrów, zabezpieczanie upraw przed szkodami wyrządzanymi przez żubra i akcje informacyjno-edukacyjne są kontynuowane w ramach kolejnego projektu pt.: „Ochrona żubra in situ w Polsce – część północno-wschodnia" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).
Podczas selekcji najlepszych projektów bierze się pod uwagę ich bezpośrednie i długoterminowe efekty ekologiczne, wkład w gospodarczy i społeczny rozwój oraz ich znaczenie dla polityki, stopień innowacyjności, możliwość dalszego zastosowania wypracowanych praktyk i efektywność finansową.
Projekt „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra”był jednym z pierwszych projektów w Polsce realizowanych w ramach Programu LIFE. Program ten jest największym finansowym instrumentem Unii Europejskiej, który wspiera realizację projektów z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Od początków istnienia, tj. 1992 roku program ten współfinansował ponad 3500 projektów na łączną kwotę 2,5 miliarda Euro. Podczas tegorocznych obchodów 20-lecia programu LIFE odbyła się uroczystość rozdania nagród LIFE. Nagrodę w imieniu realizujących projekt odebrała pani Dorota Ławreszuk – koordynator administracyjny projektu oraz przedstawiciel głównego beneficjenta – Instytutu Biologii Ssaków PAN. 

Best LIFE-Nature Projects 2011

 

   

   
Zdjęcia z wręczenia nagrody, którą w imieniu IBS PAN odebrała mgr Dorota Ławreszuk (fot. Artur Wiatr):
 


Zdjęcie z projektu Kraina Żubra wśród 20 najlepszych zdjęć nadesłanych na konkurs z okazji jubileuszu 20-lecia programu LIFE ⇒.

zdjęcie nr 9
Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net