Sieć Żubrowa
PL EN
Lista uczestników

Nazwisko i Imię, Stopień naukowy /tytuł Obszar badań Adres, e-mail, www

ANUSZ Krzysztof
Dr. nauk weterynaryjnych

Choroby zakaźne zwierząt
Tematy badań ⇒

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
e-mail
| www


BALČIAUSKAS Linas
Docent
Ekologia, zoologia, wpływ człowieka na przyrodę
Tematy badań ⇒
Instytut Ekologii Uniwersytetu Wileńskiego,
Akademijos 2, Vilnius, Lithuania
e-mail | www

BELOUSOVA Irina
Profesor
Ekologia żubra, genetyczne problemy przeżywalności żubra, ochrona i restytycja populacji żubra
Tematy badań ⇒
Instytut Ewolucji i Ekologii im. Severtsova, Rosyjska Akademia Nauk,
17071 Russia, Moscow, Leninskij Prospect, 33
e-mail | www

BUNEVICH Aleksei N. Biologia, ekologia i ochrona żubra
Tematy badań ⇒
Park Narodowy "Puszcza Białowieska", Kamieniuki, Białoruś
e-mail | www

CABAJ Władysław
Profesor
Parazytologia
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www

CZAPLIŃSKA Urszula
Inżynier
Parazytologia
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www

CZYKIER Elżbieta
Dr.
Histologia, endokrynologia, fizjologia
Tematy badań ⇒
Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok, Polska
e-mail | www

DALESZCZYK Katarzyna
Dr.
Ekologia, behawior, ochrona żubra
Tematy badań ⇒
Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, Polska
e-mail | www

DEJU Razvan
inżynier leśnictwa
Bioróżnorodność i zarządzanie populacjami żubra
Tematy badań ⇒

National Forest Administration, Neamt Forest Branch, Vanatori Neamt Forest Park Administration, Varatec-Agapia, 5683 Neamt, Romania
e-mail | www


DEMIASZKIEWICZ Aleksander W.
Profesor
Parazytologia
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www

FOSSE Philippe
Dr.
Paleontologia dużych drapieżników; zmiany kości CNRS, Université de Toulouse le Mirail, UMR 5608 CNRS (UTAH), 5 allées Antonio-Machado, 31058 Toulouse cedex 9, France
e-mail | www

GIŻEJEWSKI Zygmunt
Dr.

Rozród dzikich zwierząt: jeleń, bóbr, żubr
Tematy badań ⇒

Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, 12-220 Ruciane Nida, Polska
Tel: +48 87 4231519, Fax: +48 87 4231617
e-mail | www

GOGAN Peter
Dr.

Ekologia populacyjna bizonów w Yellowstone; zarządzanie populacjami zwierząt kopytnych na obszarach chronionych, restytucja populacji kopytnych
Tematy badań ⇒

USGS- NRMSC, Laboratorium Nauk Leśnych, Uniwersytet Stanu Montana, Bozeman, Montana 59717, USA
e-mail | www

GRZESZCZUK Anna
Dr.
Choroby zakaźne, choroby przenoszone przez kleszcze
Tematy badań ⇒

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Polska
e-mail | www


HOFMAN-KAMIŃSKA Emilia
mgr
Ekologia i ochrona żubra, dieta żubrowa, historia pochodzenia gatunku Zakład Badania Ssaków PAN,
17-230 Białowieża, Polska
e-mail | www

IZDEBSKA Joanna N.
Dr.
Zoologia - akaroentomologia, parazytologia
Tematy badań ⇒
Uniwersytet Gdański, Katedra Zoologii Bezkręgowców, Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej,
ul. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska
Tel: +48 523 66 30
e-mail | www

KAMIŃSKI Tomasz
mgr
Ekologia i ochrona żubra Zakład Badania Ssaków PAN,
17-230 Białowieża, Polska
e-mail | www

KARBOWIAK Grzegorz
Dr.
Parazytologia
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www

KITA Jerzy
Profesor
Choroby zakaźne zwierząt
Tematy badań ⇒

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
e-mail | www


KOWALCZYK Rafał
Dr.
Ekologia
Tematy badań ⇒

Zakład Badania Ssaków PAN,
17-230 Białowieża, Polska
e-mail | www


KOZLO Petr
Profesor
Mammologia, analiza strukturalna i funkcjonalna, i dynamika populacji kopytnych
Tematy badań ⇒
Instytut Zoologii Białoruskiej Akademii Nauk,
220733 Minsk, ul. Akademicheskaya, 27, Republic of Belarus
e-mail | www

KRASIŃSKA Małgorzata
Profesor
Ekologia
Tematy badań ⇒
Zakład Badania Ssaków PAN,
17-230 Białowieża, Polska
e-mail | www

KRASIŃSKI
Zbigniew A.
Dr. nauk weterynaryjnych
Choroby dzikich zwierząt, ekologia
Tematy badań ⇒
Browska 1B, 17-230 Białowieża
e-mail | www

LACHOWICZ Jacek
Dr.
Parazytologia
Tematy badań ⇒

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www


LINDSAY Nick
B.Sc.
Hodowla zwierząt i reintrodukcja
Tematy badań ⇒
International Zoo Programmes, Zoological Society of London, Whipsnade Wild Animal Park, Dunstable LU6 2LF, Bedfordshire, England
e-mail | www

MATUSZEWSKA Magdalena
Dr. nauk weterynaryjnych
Medycyna weterynaryjna: histologia, embriologia
Tematy badań ⇒
Zakład Histologii i Embriologi, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
e-mail | www

MIZIN Ivan
mgr
Naturalne obszary chronione (zarządzanie ochroną), zagrożone gatunki (ekologia i reintrodukcja), restytucja żubra i innych kopytnych, współzależności ekosystemowe
Tematy badań ⇒
Orlovskoe Polesye National Park, 303943 Zhudro Khotynets rayon, Orlovskaya oblast, Russia, Deputy Director on Science 
e-mail (1) | e-mail (2) | www

NIGEL Miles
doktorant

Ekologia dużych ssaków w relacji do rozwoju centrów badawczych i edukacyjncych

 e-mail | www

MOSKWA Bożena
Doc. dr hab.
Immunologia, parazytologia
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www

OLBRYCH Katarzyna
Dr.

Medycyna weterynaryjna i anatomia zwierząt
Tematy badań ⇒

Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
e-mail | www

OLECH Wanda
Profesor
Hodowla zwierząt, genetyka zwierząt, genetyka populacyjna
Tematy badań ⇒
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt , Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, Polska
e-mail | www

OSIŃSKA Barbara
Dr. nauk weterynaryjnych
  Anatomia patologiczna
Tematy badań ⇒
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
e-mail | www

PERZANOWSKI Kajetan
Profesor
Ekologia zwierząt
Tematy badań ⇒

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii Stosowanej
e-mail | www

Stacja Badawcza Fauny Karpat w Ustrzykach Dolnych , Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk,
ul. Bełzka 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
e-mail | www


PRIOR Stephanie
Dr.
Zarządzanie ochroną (ex situ i in situ) zagrożonych gatunków, wpływ człowieka na przyrodę
Tematy badań ⇒
Graduate School of Environmental Studies (GSES), University of Strathclyde, Level 6, Graham Hills Building, 50 Richmond Street, Glasgow G1 1XN, Scotland, UK
e-mail | www

PRZYBYSZ Izabela
lek. wet.
Parazytologia
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www

SIPKO Taras
Dr.
Biologia parzystokopytnych
Tematy badań ⇒
Instytut Problemów Ekologii i Ewolucji, Rosyjska Akademia Nauk, Leninskii pr. 33, box 50, 119071 Moscow, Russia
e-mail | www

SYSA Paweł
Profesor
Medycyna weterynaryjna: histologia, embriologia, cytogenetyka
Tematy badań ⇒
Zakład Histologii i Embriologi, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
e-mail | www

SZARA Tomasz
Dr. nauk weterynaryjnych
Medycyna weterynaryjna, anatomia zwierząt
Tematy badań ⇒
Katedra Nauk Morfologicznych,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
e-mail | www

WITA Irena
Profesor
Parazytologia
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
e-mail | www

WOŁK Elżbieta
Profesor
Fizjologia ekologiczna
Tematy badań ⇒
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska,
Akademia Pomorska w Słupsku,
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk, Polska
e-mail | www

 

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net