Aktualności
PL EN
 
Galeria
Korytarze „żubrowe” w Koncepcji Korytarzy Ekologicznych w Polsce

W dniach 20-22 listopada 2008 r. w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży odbyło się seminarium pt. "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce".

W spotkaniu wzięło udział łącznie około 150 uczestników i prelegentów. Byli to przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji ściśle związanych z tematyką wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych oraz stosowania środków łagodzących negatywny wpływ infrastruktury transportowej na ciągłość przyrodniczą. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele gmin Puszczy Białowieskiej, Starostwa Powiatu Hajnówka, Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego, nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, podlaskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz regionalnych instytucji naukowych i uczelni i pozarządowych organizacji ekologicznych. Gościliśmy również przedstawicieli z podobnych instytucji z innych województw Polski oraz jednostek centralnych: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Linii Kolejowych S.A., Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Podczas spotkania przedstawiono aspekty wyznaczania i ochrony korytarzy ekologicznych dla ratowania i rozwoju populacji żubra w województwie podlaskim. Temat ten został uzupełniony następującymi komplementarnymi zagadnieniami z zakresu wdrażania korytarzy ekologicznych: (1) przedstawienie problemów powodowanych przez fragmentację środowiska i potrzeba ochrony łączności ekologicznej (2) przedstawienie praktyk ochrony korytarzy ekologicznych w krajach europejskich (3) korytarze ekologiczne w perspektywie rozwoju infrastruktury transportowej (4) wzmacnianie łączności ekologicznej poprzez zalesienia (5) prawna ochrona korytarzy ekologicznych (6) finansowanie i monitorowanie działań na rzecz ochrony korytarzy ekologicznych (7) korytarze ekologiczne a planowanie przestrzenne.

Spotkanie umożliwiło również uczestnikom wyrażenie swoich opinii i dostarczenie dodatkowych informacji i materiałów, które zostaną uwzględnione w przygotowaniu planów korytarzy ekologicznych oraz opracowaniu dalszej strategii ich wdrażania do planów zagospodarowania przestrzennego. Swoje uwagi i sugestie (ANKIETA) można nadal przesłać do ZBS PAN na adres: dlawreszuk@zbs.bialowieza.pl


Seminarium pt. "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce"
fot. Robert Cielma
Tomasz Kamiński


 

 

 

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net